Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina
Sinis - hoofdpagina

De best passende installatie bij uw organisatie

Sinis Advies, Ontwerp en Implementatie is een ISO 9001 gecertificeerd technisch adviesbureau. Sinds haar oprichting in 1968, is Sinis als onafhankelijke partner gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen en implementeren van elektrotechnische, werktuigkundige, beveiligings- en transportinstallaties. De kracht van Sinis is het vermogen om te denken vanuit de behoefte van haar opdrachtgever. Iedere opdracht wordt als een uniek project gezien en vraagt om de juiste visie, ervaring en expertise.
Tijdens het totale traject is Sinis een vooruitstrevende regisseur, die zorgt voor een optimale samenwerking tussen opdrachtgever, eindgebruiker en uitvoerend installateur. Gefaseerd komen we tot een installatieontwerp dat transparant en helder is uitgewerkt. Onze bestekken worden bij voorkeur niet als 'prestatiebestek' geschreven om zodoende interpretatie- en calculatieverschillen te voorkomen.

Wij ontzorgen U met de best passende installaties, al bijna 50 jaar

Sinis is dan ook met recht een vertrouwde partner te noemen, die continu werkt aan een perfecte uitvoering van al uw ontwerp en operationele processen. Uiteraard kunnen we, wanneer opdrachtgevers dit wensen, prestatiebestekken opstellen maar dan nog proberen we hieruit het maximale te halen zodat de adviseur en ontwerper de regie houden bij de realisatie teneinde de eindgebruiker en opdrachtgever de installaties en functionaltiteiten presenteren die hun voor ogen stond bij de presentatie van het ontwerp.

Van planontwikkeling tot en met periodieke inspecties. In een kleine halve eeuw heeft Sinis ruime ervaring opgedaan binnen diverse vakgebieden. Zo ontwerpen we volledig nieuwe installaties, maar voeren we ook studies en onderzoeken uit naar reeds bestaande installaties en installatiedelen. We besteden technische bestekken aan, maar controleren en begeleiden ook de werkzaamheden van de aannemer.

Kortom we kunnen de directie over het gehele bouwproces voeren maar het project ook uitsluitend van advies voorzien. Onze vakgebieden en specialisaties zijn: Elektrotechniek, Werktuigkunde, Transporttechniek, Beveiliging (en de beveiligingsinstallaties) en Inspecties (voor al deze installaties). Het mag vanzelfsprekend lijken maar voor al deze vakgebieden voeren we uiteraard eventueel ook de directievoering en/of het projectmanagement uit, hetzij in een team toegevoegd aan een algemeen directievoerder/projectmanager hetzij direct als eindverantwoordelijk directievoerder of projectmanager.

Wilt u weten wat Sinis nog meer voor u kan betekenen of een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs bel dan: 013 535 41 35 of mail met info@sinis.nl